pozvanka 1

úterý 25. září 2018

10:00−17:00 | workshop projektu NAKI Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (DG18P02OVV030)

FF UK, posluchárna 138, Celetná 20, Praha 1

 

9:30−10:00 | Registrace

10:00−10:10 | Zahájení workshopu, PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D., Doc. Václav Soukup, CSc., FF UK, Praha

10:10−10:30 | Výzkum řemesel: Cíle, metodologie a problémové okruhy, PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D., Doc. Václav Soukup, CSc., FF UK, Praha

10:30−10:50 | Orientální laky, Doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc., FF UK, Praha

10:50−11:10 | Artefakty užitého umění jako součást historického interiéru: Prameny. Koncepce case studies, Mgr. Kateřina Cichrová, NPÚ, České Budějovice

11:10−11:30 | Konceptualizace „řemesla“ a „materiální kultury“ v etnologických vědách, PhDr. Petr Janeček, Ph.D., FF UK Praha

11:30−11:50 | Centrum stavitelského dědictví Plasy a prezentace tradičních stavebních řemesel, Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., Národní technické muzeum

11:50−12:10 | Stavební truhlářství, Ing. Lukáš Hejný, Národní technické muzeum

12:10−12:30 | Tradiční řemeslo v současné stavební praxi, Petr Růžička, Národní technické muzeum

12:30−13:00 | Diskuse

13:00−14:00 | Oběd

 

14:00−14:20 | Příčiny úpadku řemesla a řemeslných technologií a možnosti jejich zachování v památkové péči, Luděk Dvořák, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

14:20−14:40 | Kurzy řemeslné obnovy NPÚ, Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., NPÚ, Praha

14:40−15:10 | Okenní výplň: Historie, vývoj, současnost, restaurování, Petr Coufal, Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal, Praha

15:10−15:30 | Chebská reliéfní intarzie, Mgr. Michaela Váchová, Václav Vondráček, NPÚ, České Budějovice

15:30−15:50 | Heuristika pramenů k historickým řemeslům čalounictví a nábytkářství, PhDr. Eva Lukášová, NPÚ, Praha

15:50−16:10 | Speciální štukatérské techniky, PhDr. Petra Hoftichová, FF UK, Praha

16:10−16:30 | Kachlová kamna v Českých zemích od 16. století do počátku století: Jak vymezit téma zpracování?, PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D., NPÚ, Praha

16:30−17:00 | Diskuse

 

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová