Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnímu poznání a zachycení vývoje i technologií řemesel, jejichž produkty byly využívány zejména ve šlechtickém nebo měšťanském prostředí a jsou spojena s využitím obytných staveb a jejich interiérů.

V důsledku dynamických a razantních sociálně-ekonomických změn řada řemesel však dnes postupně a bohužel stále rychleji zaniká. Nezřídka jsme svědky situací, kdy původně kvalitní evropská výroba bývá nahrazována levnými importy z náhražkových materiálů. Protože v poměrně nedávné minulosti patřila řada řemeslných oborů do běžné domácí produkce, nebyla potřeba dokumentace a studia tak naléhavá, jak to pociťujeme dnes. Pokud byla tradiční řemesla v zájmu odborných badatelů, směřovalo studium více k tzv. lidové kultuře a oblast řemeslné výroby pro potřeby prostředí městského a aristokratického byla opomíjena.

Řemeslně zpracované předměty i jejich soubory jsou podstatnou součástí muzejních sbírek a nezastupitelným dílem vybavení památkových objektů zpřístupněných veřejnosti. Jsou rovněž důležitou částí fondu movitých kulturních památek. Jejich profesionální údržba a obnova vyžaduje specialisty z příslušných oborů, dokonale obeznámených s původním materiálem i všemi technologiemi jeho zpracování.

Vybrané obory, které jsou předmětem našeho zájmu, zastupují především ta ohrožená řemesla, u nichž je sledován mimořádně hodnotný kulturně-historický potenciál pro účely kvalifikované obnovy sbírkových či památkových fondů, zvláště pak dochovaných autentických historických interiérů. Výsledky studia budou prostřednictvím videoklipů a odborných katalogů sloužit pro zvyšování kvalifikace pracovníků památkových objektů, ale především pro výchovu nových mistrů uměleckého řemesla a restaurátorů. Neposledním důvodem bude také obohacení prezentační nabídky veřejně přístupných památkových objektů zprostředkováním hlubšího a detailního poznání výrobních procesů i restaurování vystavených exponátů či jejich celků. Specializované výstavy tak přiblíží hodnoty „řeči materiálu“ široké veřejnosti.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová