Garantka: Mgr. Kateřina Cichrová

V Čechách a na Moravě se umění tkaní tapiserií začalo rozvíjet až s nástupem vlivu hnutí Arts and Crafts na samém konci 19. století. Kvalita produkce však brzy získala mezinárodní věhlas a obdivuhodně přetrvala na doposud vysoké úrovni až do současnosti. Pod tlakem společensko-ekonomických změn je však další rozvoj tohoto jedinečného řemesla značně ohrožen, hlavně absencí mladých adeptů. Časem pozměněná barevnost a tedy poněkud omšelý vzhled jsou možná jednou z příčin, které řadí v současnosti tapiserie mezi sbírkové předměty spíše opomíjené nejen veřejností, ale i některými kurátory. Tapiserie, které byly v době vzniku chloubou i potěšením svých majitelů, jsou dnes bohužel často vnímány pouze jako přijatelná alternativa čalounění interiéru. Pozornému divákovi jsou ale tyto obdivuhodné uměleckořemeslné výtvory připraveny i na počátku 21. století otevřít barvitou škálu příběhů a předat mnohá poselství o svých tvůrcích.

Tapiserie stále jsou a budou skromným i velkolepým svědectvím o neobyčejných výsledcích spojení výtvarné fantazie s řemeslným mistrovstvím a nekonečnou trpělivostí. Za příkladovou kolekci, která je ilustrativním průřezem tvorby evropské tapiserie konce 16. až 18. století, byla zvolena sbírka tapiserií ze SZ Náměšť nad Oslavou, čítající na tři desítky exemplářů. V roce 2018 byla započata jejich podrobná fotodokumentace a archivní průzkum fondů k jednotlivým  tapiseriím ze sbírky SZ Náměšť nad Oslavou. Zkušební analýzy (rozbor použitých přízí i způsob barvení) byly provedeny na dvou vybraných kusech odlišné provenience (Brusel, Beauvais). Paralelně probíhá podrobná dokumentace nástrojů a technologických postupů tkaní tapiserie v dílnách Ateliéry tapiserií Jindřichův Hradec.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová