2018

Členové týmu v roce 2018 prezentovali svoji odbornou oblast na několika konferencích:

  • Barbora Půtová, Řeč materiálu. Mezinárodní konference Průzkum a restaurování povrchových úprav na dřevě, Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně a Přírodovědecká fakulta MU, Brno. Kino Scala v Brně, 26. 10. 2018.
  • Pavel Kodera, Hrnce zpěvu. Několik poznámek k ozvučnicovým nádobám ve středověkých stavbách. Mezinárodní seminář „Architektura a smysly“, Plasy 12.−14.10.2018.
  • Jakub Chaloupka, Druhotné záznamy na omítkách a jejich dokumentace říms. 17. konference SHP „Povrchové úpravy historických staveb“, Rožmberk nad Vltavou, 19.−21.6.2018.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová