HISTORICKÝ INTERIÉR A ŘEČ MATERIÁLŮ

HISTORIC INTERIORS AND THE SPEECH OF MATERIALS 

17.–18.10.2022

Konference bude zaměřena na poznání historických řemesel a zamyšlení se nad jejich současnými možnostmi i perspektivami při péči o dochovaný historický interiér.

V případě zájmu o přednesení příspěvku na výše uvedená témata pošlete název a abstrakt svého příspěvku v rozsahu 1000 znaků (cca 200 slov).

Termín zaslání názvu a abstraktu: 31.3.2022

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Svoboda, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

The conference will focus on the knowledge of historical crafts and reflection on their current possibilities and prospects in caring for the preserved historic interior.

If you are interested in presenting a paper on the above topics, please send the title and the abstract of your paper in 1000 characters (approx. 200 words).

Title and abstract submission deadline: March 31, 2022

Contact person: Mgr. Milan Svoboda, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mt_ignore

 


 

Sborník Řeč materiálu

Půtová, B., Svoboda, M. 2022 (eds.). Řeč materiálu. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart.

Sborník Řeč materiálu představuje závěry z odborné konference Historický interiér a řeč materiálů konané v roce 2022 v rámci projektu NAKI Ministerstva kultury České republiky Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl. Ve sborníku jsou prezentovány specializované studie z jednotlivých odborných etap a tematických celků, včetně textů zahraničních i domácích specialistů. Studie se zaměřují na několik okruhů. Jedná se o vymezení některých pojmů, k nimž patří historický interiér, původní technologie, kvalita materiálů anebo autenticita. Příspěvky dále sledují stavební prvky jako nedílnou součást historického interiéru a rekonstrukce historických interiérů či jejich částí s využitím znalostí původních technologií a materiálů. Studie vystihují autentické tradiční technologie a materiály, jejich kvalitativní výzkum s cílem identifikovat příčiny a faktory, které jsou zdrojem transmise, modifikace nebo zániku tradičních řemeslných technologií. Neopomíjí ani dopad detailních znalostí tradičních materiálů a technologií na rehabilitaci historických objektů. Jednotlivé texty ve sborníku mohou proto přispět k ochraně, restaurování, prezentaci a edukaci v oblasti tradičních řemesel spojených se stavební činností a interiérovou tvorbou v měšťanském a aristokratickém prostředí.

Sborník je k zakoupení na tomto odkazu:
http://www.pavelmervart.cz/kniha/rec-materialu-781/

mt_ignore

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová