Řeč materiálů: Historie a vize budoucnosti řemesel

25. září 2018 proběhl workshop Řeč materiálů: Historie a vize budoucnosti řemesel, jehož se zúčastnili pracovníci týmu, řemeslníci, restaurátoři, muzejní i galerijní kurátoři a veřejné publikum. Workshop se vztahoval k níže uvedeným otázkám.

 • Jaké jsou příčiny a faktory, jež vedou k modifikaci nebo zániku řemeslných technologií užívaných v měšťanském a aristokratickém prostředí?
 • Jaké jsou možnosti a nástroje záchrany technologií řemesel?
 • Jak přispět k uchování a dalšímu rozvoji řemeslných technologií?

 

pozvanka 1

Program workshopu

9:30−10:00 | Registrace

10:00−10:10 | Zahájení workshopu, PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D., Doc. Václav Soukup, CSc., FF UK, Praha

10:10−10:30 | Výzkum řemesel: Cíle, metodologie a problémové okruhy, PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D., Doc. Václav Soukup, CSc., FF UK, Praha

10:30−10:50 | Orientální laky, Doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc., FF UK, Praha

10:50−11:10 | Artefakty užitého umění jako součást historického interiéru: Prameny. Koncepce case studies, Mgr. Kateřina Cichrová, NPÚ, České Budějovice

11:10−11:30 | Konceptualizace „řemesla“ a „materiální kultury“ v etnologických vědách, PhDr. Petr Janeček, Ph.D., FF UK Praha

11:30−11:50 | Centrum stavitelského dědictví Plasy a prezentace tradičních stavebních řemesel, Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., Národní technické muzeum

11:50−12:10 | Stavební truhlářství, Ing. Lukáš Hejný, Národní technické muzeum

12:10−12:30 | Tradiční řemeslo v současné stavební praxi, Petr Růžička, Národní technické muzeum

12:30−13:00 | Diskuse

13:00−14:00 | Oběd

14:00−14:20 | Příčiny úpadku řemesla a řemeslných technologií a možnosti jejich zachování v památkové péči, Luděk Dvořák, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

14:20−14:40 | Kurzy řemeslné obnovy NPÚ, Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., NPÚ, Praha

14:40−15:10 | Okenní výplň: Historie, vývoj, současnost, restaurování, Petr Coufal, Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal, Praha

15:10−15:30 | Chebská reliéfní intarzie, Mgr. Michaela Váchová, Václav Vondráček, NPÚ, České Budějovice

15:30−15:50 | Heuristika pramenů k historickým řemeslům čalounictví a nábytkářství, PhDr. Eva Lukášová, NPÚ, Praha

15:50−16:10 | Speciální štukatérské techniky, PhDr. Petra Hoftichová, FF UK, Praha

16:10−16:30 | Kachlová kamna v Českých zemích od 16. století do počátku století: Jak vymezit téma zpracování?, PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D., NPÚ, Praha

16:30−17:00 | Diskuse

 

Na workshopu Řeč materiálu. Historie a vize budoucnosti řemesel byli zastoupeni všichni členové týmu.

Někteří členové týmu organizovali a zúčastnili se dílčích workshopů

 • Tapiserie: Nahlédnutí do tkalcovské dílny (Ateliéry tapiserií Jindřichův Hradec, 29. 11. 2018)
 • Lacca povera: Polozapomenutá výzdobná technika (SZ Český Krumlov)
 • Vitraj: Úvod do technologických postupů (Ateliér Vitraj, Písek).

 


Lacca povera: Pozapomenutá výzdobná technika

Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích pořádá ve spolupráci se správou SZ Český Krumlov ve středu 19.12.2018 odborný workshop v rámci výzkumného úkolu MK ČR DGP0POVV030

Akce se koná v učebně Centra studijních pobytů v areálu Státního zámku Český Krumlov od 11:00 hodin

Program

 • Kapitoly z historie a typologie techniky „lacca povera“
  Kateřina Cichrová

 • Motivy chinoiserií ve výzdobné technice lacca povera
  Lucie Olivová

 • Restaurování paneláže, zdobené technikou „lacca povera“ v tzv. Čínském kabinetu na Státním zámku Jaroměřice nad Rokytnou
  Jana Náprstková Magdalena Bursová

 • Nábytek zdobený technikou „lacca povera“ ve sbírkách zámku Český Krumlov – exkurze do depozitářů
  Kateřina Cichrová, Stanislava Slavková, Kateřina Hlavničková

Lacca povera: Pozapomenutá výzdobná technika

 


Vitraj – úvod do technologických postupů

Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích pořádá ve čtvrtek 18.12.2018 odborný workshop v rámci výzkumného úkolu MK ČR DGP0POVV030

Akce se koná od 10:30 v ateliéru „VITRAJ“ restaurátorky Moniky Zborníkové-Vintrové v Písku, Chelčického 54

Program

 • Restaurátorka a tvůrkyně vitrají paní Monika Zborníková-Vintrová nás provede přímo ve své dílně všemi technologickými postupy výroby vitrají.

 •  Ve druhé části setkání budeme diskutovat o metodologii restaurování historických vitrají, zvláště o otázkách nezbytných výměn poškozených detailů a možnostech výtvarných retuší

workshop witraj 18 12 2018

 


Nahlédnutí do tkalcovské dílny tapiserií

Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, pořádá ve spolupráci se správou SZ Jindřichův Hradec a Ateliéry tapiserií Jindřichův Hradec ve čtvrtek 29. 11. 2018 odborný workshop v rámci výzkumného úkolu MK ČR DGP0POVV030 Nahlédnutí do tkalcovské dílny tapiserií. Akce se koná v prostoru tzv. Malého divadelního sálu Státního zámku Jindřichův Hradec od 11,00 hodin.

Program

 • Kapitoly z historie a typologie tapiserií
  Kateřina Cichrová
 • Materiálová analýza a technologické zpracování textilního materiálu pro gobelíny
  Alena Samohýlová
 • Barvení vlny a hedvábí pro historické gobelíny a důsledky vlivů na změny barevnosti původního vybarvení
  Alena Samohýlová
 • Vybavení tkalcovské dílny tapiserií, terminologie nářadí a nástrojů
  Hana Tunklová, Jan Fidler
 • Tkalcovské techniky, způsoby převedení výtvarného návrhu do textilní podoby
  Mileva Mullerová, Kateřina Cichrová
 • Exkurze v interiérech SZ Jindřichův Hradec s důrazem na vystavené tapiserie
 • Exkurze v Ateliéru tapiserií Jindřichův Hradec
nahlednuti do tkalcovske dilny

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová