• Aktuality

   Ukázka tradičních technik

  19.10.2022

  Workshop pořádá Ústav etnologie v Uměleckém sklenářství Jiřička-Coufal. Bude se soustředit na ukázky a poznání tradičních technik s důrazem na vitráže, jejich výrobu, restaurování a současné využití v péči o dochovaný historický interiér.

   NEINVAZIVNÍ ANALÝZY HISTORICKÉHO NÁBYTKU A JEJICH INTERPRETACE II.

  11.3.2022

  Workshop nazvaný Neinvazivní analýzy historického nábytku a jejich interpretace II. pořádal Národní památkový ústav na pracovišti územní památkové správy v Českých Budějovicích.

   HISTORICKÝ INTERIÉR A ŘEČ MATERIÁLŮ

  HISTORIC INTERIORS AND THE SPEECH OF MATERIALS 

  17.–18.10.2022

  Konference bude zaměřena na poznání historických řemesel a zamyšlení se nad jejich současnými možnostmi i perspektivami při péči o dochovaný historický interiér.

  Ministerstvo Kultury

  „Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

  Barbora Půtová