• Aktuality

   Spolupráce s řemeslníky a dílnami

  Tým projektu Řeč materiálu spolupracuje v rámci empirického výzkumu, při přípravě výstav, zhotovení kopií nebo odebírání vzorků s mnoha řemeslníky a dílnami. Další z nich je dílna s koženými výrobky EGGO.

   KRITICKÝ KATALOG STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ A PARKETÁŘSTVÍ

  Tým projektu Řeč materiálu publikoval kritický katalog Stavební truhlářství a parketářství (2020, Národní technické muzeum). Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly. Kritický katalog se pokouší pojednávaná témata ještě více rozvinout a zasadit do širšího kontextu. Publikace zahrnuje okolo 330 ilustrací (fotografií exponátů, nástrojů i výstavních instalací, reprodukcí dobových stavitelských příruček i historické ikonografie).

   KRITICKÝ KATALOG ŠTAFÍŘSTVÍ: VYBRANÉ KAPITOLY Z UMĚNÍ IMITATIVNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

  Tým projektu Řeč materiálu publikoval kritický katalog Štafířství: Vybrané kapitoly z umění imitativních povrchových úprav (2020, Národní památkový ústav) zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Soustředěné informace jsou určené především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti.

  Ministerstvo Kultury

  „Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

  Barbora Půtová