• Aktuality

   SBORNÍK ŘEČ MATERIÁLU

  Sborník Řeč materiálu představuje závěry z odborné konference Historický interiér a řeč materiálů konané v roce 2022 v rámci projektu NAKI Ministerstva kultury České republiky Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl.

   Štukatérství

  Kritický katalog k výstavě štukatérství
  Půtová, B. (ed.). 2022. Štukatérství: Kritický katalog k výstavě štukatérství. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart.

  Kritický katalog Štukatérství přináší historický přehled štukatérského řemesla, seznamuje s různými materiály a technikami. Přibližuje základní mezníky technologie zpracování štukové masy, jež se vyvíjela v důsledku rozvoje technologických znalostí a také v závislosti na konkrétním slohovém období, jehož styl ovlivňoval formu a aplikaci materiálu.

   Stavební zámečnictví – Proměny okenních a dveřních kování a zámků

  25.11.2022

  Workshop pořádá Národní technické muzeum. Bude zaměřen na používanou terminologii okenních a dveřních kování a jejich datování s důrazem na období od 18. století do první republiky.

  Ministerstvo Kultury

  „Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

  Barbora Půtová