• Aktuality

   Když se dřevo odívá – Intarzie a štafířství

  středa 30. 10. 2019 až 1. 11. 2019

  workshop Když se dřevo odívá – intarzie a štafířství pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, na Státním zámku Český Krumlov

  Centrum studijních pobytů v areálu Státního zámku Český Krumlov

   Techniky vitráže

  středa 20. listopadu 2019

  10.00−16.00 | workshop Techniky vitráže pořádá Ústav etnologie FF UK 

  Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal,  U Milosrdných 14, Praha 1

   Kamnářství: krátký videodokument mapující řemeslný postup

  V rámci projektu Řeč materiálu vznikl krátký videodokument mapující řemeslný postup kamnářství. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

  Videodokument je ke zhlédnutí v rubrice Výstupy.

  Ministerstvo Kultury

  „Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

  Barbora Půtová