• Aktuality

   Díl(n)a stavebního truhlářství

  9. června−1. listopadu 2020

  Výstava Díl(n)a stavebního truhlářství

  Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

   Metodika průzkumů vybraných předmětů uměleckého řemesla

  Tým výzkumného projektu Řeč materiálu publikoval metodiku s názvem Metodika průzkumů vybraných předmětů uměleckého řemesla (Petra Lesniaková, Alena Samohýlová, Zdeněk Holý) v nakladatelství Národního památkového ústavu.

   Když se dřevo odívá – Intarzie a štafířství

  středa 30. 10. 2019 až 1. 11. 2019

  workshop Když se dřevo odívá – intarzie a štafířství pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, na Státním zámku Český Krumlov

  Centrum studijních pobytů v areálu Státního zámku Český Krumlov

  Ministerstvo Kultury

  „Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

  Barbora Půtová