Kritický katalog k výstavě štukatérství

Půtová, B. (ed.). 2022. Štukatérství: Kritický katalog k výstavě štukatérství. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart.

Kritický katalog Štukatérství přináší historický přehled štukatérského řemesla, seznamuje s různými materiály a technikami. Přibližuje základní mezníky technologie zpracování štukové masy, jež se vyvíjela v důsledku rozvoje technologických znalostí a také v závislosti na konkrétním slohovém období, jehož styl ovlivňoval formu a aplikaci materiálu. Ačkoliv kořeny štukatérství sahají do starověku, techniky zpracování se do dnešních dob téměř nezměnily. Štukatérství je řemeslo spočívající ve zpracování tvárné hmoty – štuku, respektive štukové malty – za účelem vytváření plastických ornamentů, volných plastik, ale i ušlechtilých a dekorativních povrchů. Katalog reprezentuje výběr z bohatého sbírkového fondu Národního technického muzea, konkrétně Sanderovy sbírky, která zahrnuje architektonické prvky z nejrůznějších slohových období i výzdobné plastické elementy plošné a prostorové. Katalog je doplněn o využití této techniky v českých dílnách či ateliérech, kde jsou kontinuálně dodržovány původní techniky štukatérství a historické materiály. Přináší reflexi o stavu a vývoji štukatérství v českém prostředí po roce 1989. Zároveň vystihuje uplatnění štukatérství v moderním interiéru nebo v tvorbě designových produktů a artefaktů.

Štukatérství

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová