Stavební truhlářství a parketářství

Ebel, M., Hejný, L., Koderová, K. et al. 2020. Stavební truhlářství a parketářství. Praha: Národní technické muzeum.

Kritický katalog přináší nejenom předměty a texty prezentované na výstavě Díl(n)a stavebního truhlářství, ale pokouší se pojednávaná témata ještě více rozvinout a zasadit do širšího kontextu. To se týká zejména oblasti parketářství, které jsou věnovány dvě původní studie. Text Parkety a parketářství přináší první systematický souhrn dané problematiky, stať Parketárna v Nebřezinách u Plas pak přináší zcela objevná zjištění o pozapomenutém důležitém výrobci luxusních podlah. Publikace zahrnuje okolo 330 ilustrací (fotografií exponátů, nástrojů i výstavních instalací, reprodukcí dobových stavitelských příruček i historické ikonografie). Popisky ilustrací a nejdůležitější texty jsou přeloženy do angličtiny.

 

Štafířství

Cichrová, K., Hoftichová, P., Paloušová, Z. et al. 2020. Štafířství: Kapitoly z umění imitativních povrchových úprav. Praha: Národní památkový ústav.

Kritický katalog se soustřeďuje na témata, která nejsou v češtině dosud podrobněji zpracovaná. Po úvodu, zaměřeném na etymologii a vymezení pojmu, následují obsáhlejší kapitoly, věnované technologiím, které téměř nebyly v českém prostředí doposud zpracovány. Jedná se o papírmaše, lacca povera a fládrování. V druhé části publikace jsou zařazeny případové studie, které vycházejí z nových nálezů a upozorňují na některé zajímavé formy pozlacovačského řemesla například různé typy lazur či zlacení do exteriéru na olejový podklad. Textovou část doprovází velmi bohatá a názorná obrazová příloha.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová