Parketové podlahy zámku Hluboká: Po stopách tradičních řemesel

Videodokument Parketové podlahy zámku Hluboká: Po stopách tradičních řemesel představuje dějiny, technologické postupy a proces renovace podlah na zámku Hluboká. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

 


 

Jak postavit kamna

Videodokument Jak postavit kamna mapuje řemeslný postup kamnářství. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

 


 

Tajemství intarzie a marketerie

Videodokument Tajemství intarzie a marketerie představuje výzdobné nábytkářské techniky. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

 


 

Následovníci krásné tkadleny Arachné

Videodokument Následovníci krásné tkadleny Arachné přibližuje technologii tvorby tapiserií. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

 


 

Kapitoly ze stavebního truhlářství

Videodokument Kapitoly ze stavebního truhlářství prezentuje jednotlivé řemeslné postupy tradičního truhlářství. Dokument má 14 částí, v nichž jsou pojednány například různé způsoby hoblování ručními hoblíky, příprava tradičních truhlářských spojů, výroba dveřního rámu nebo postupy zadlabání dveřních kování. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

 


 

UMĚNÍ POZLACOVAČSKÉ – NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ

Videodokument představuje po krátkém pohledu do historie řemesla nejpopulárnější pozlacovačskou techniku tzv. francouzské zlacení na křídu. Časosběrnou metodou velmi podrobně zachycuje postup při jednotlivých řemeslných úkonech s živým komentářem restaurátora k používaným materiálům i nářadí. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

 


 

UMĚNÍ VITRAJE

Videodokument formou časosběru zaznamenává rekonstrukci jedné z vitrají ze sbírky Státního zámku Hluboká. Seznamuje se všemi kroky v pracovním procesu od návrhu, výběru materiálů, řezání jednotlivých dílů, jejich malířské výzdoby, výroby armatury a finální adjustace. Záznam byl pořizován v ateliéru restaurátora Petra Coufala. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

 


 

HISTORICKÉ ČALOUNĚNÍ – SVĚDECTVÍ LUXUSU A POHODLÍ

Videodokument přináší zkoumané technologie a podrobný autentický záznam pracovních postupů při tradičním čalounění vybraného kusu sedacího nábytku. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.


 

TAJEMSTVÍ VÝROBY GOTICKÉHO ZÁMKU

Videodokument prezentuje tradiční kovářskou a zámečnickou výrobu repliky středověkého dveřního zámku. Předlohou byl autentický sbírkový předmět z počátku 16. století. Na zhotovení jeho funkční repliky jsou představeny jednotlivé řemeslné technologie.


 

ŠTUKATÉRSTVÍ

Popisy štukatérských technik doplnil videozáznam ze skutečného procesu vzniku, s pohledem pod ruce mistrů svého řemesla, kteří odkrývají drobné taje a praktiky své práce. Kdysi rozšířená specializace, která se často dotýká výtvarné praxe, vychází z tisíciletých tradic a zkušeností a provází lidstvo od počátků vzestupu civilizace. Znalosti, v minulosti předávané často v rodinných dílnách, dnes většinou využíváme v oblasti restaurování a rekonstrukcí, ale stále jsou také vyhledávaným tvůrčím počinem. Ten jsme chtěli zaznamenat pro zachování krásy samotného řemesla i zpracovávaného materiálu, který k nám promlouvá ve své historické i moderní podobě.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová