Garantky: Mgr. Kateřina Cichrová, PhDr. Eva Lukášová, Mgr. Michaela Váchová

Nábytkářství není v současné době příliš rozvíjeným řemeslem, ale stále fungujícím, které se uplatňuje především v tovární či sériové výrobě anebo v uměleckořemeslné podobě v oblasti restaurování. Tyto dvě sféry mají mezi sebou však obrovskou užitnou propast, nad níž visí ve vzduchoprázdnu další obory a odvětví života člověka 21. století. Je to především kvalitní průmyslový design, umělecké a uměleckořemeslné školství, produkce kvalitního bytového designu a nábytku. Ani jednu z těchto činností nelze rozvíjet bez skutečné znalosti tohoto řemesla, které v sobě však zahrnuje celou řadu uměleckořemeslných dovedností od řezbářství přes politurování, marketerii, intarzii až po technologii historických povrchových úprav, především laků a barev, jejich složení a aplikaci na základě historických pramenů a receptářů.

Výzkum v oblasti uměleckořemeslného nábytkářství v sobě zahrnuje především popis a dokumentaci jednotlivých technologických postupů a jejich interpretaci v oblasti uměleckého a uměleckořemeslného školství. Výzkum je zaměřen především na mobiliární fond hradů a zámků ve správě NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích. Tento výzkum je podpořen důkladným archivním průzkumem, který může pomoci odhalit motivace zadavatelů, výběr truhláře, zvláštnosti a specifika různých výrobců.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová