Garanti: doc. Petr Kuthan, Bc. Ivana Troupová

Výrazným prvkem, který určuje celkový vzhled interiérů budov, je zpracování podlahové krytiny. Dominantní jsou dřevěné podlahy, které prošly vývojem zpracování nejen vzhledem k vlastní stavební konstrukci, ale i způsobu opracování, skladby nebo druhu dřeva. Používaly se nejenom místní druhy dřeva, ale stejně jako u nábytku se využívala dřeva exotická. Převážně od poloviny 17. století začal rozvoj zdobných parketových podlah, který se postupně rozšířil do interiérů domů velmi movitých majitelů.

Vývoj industrie 19. století přivedl další rozvoj nových technologií ve zpracování dřeva a použitých materiálů. Na období poloviny 19. století až počátku 20. století je zaměřen průzkum v parketářství v interiérech zámku Hluboká nad Vltavou, který se vyznačuje bohatostí parketových vzorů.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová