A

 • Arizpe-Schlosser, L., Amescua, C. (2013). Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage. New York: Springer.
 • Aubry, F., Vandenbreeden, J., Bastin, C. et al. (1994). Le XIXe siècle en Belgique: Architecture et intérieurs. Bruxelles: Racine.

B

 • Bachmann, K. (1992). Conservation Concerns: A Guide for Collectors and Curators. Washington, D. C.: Smithsonian Books.
 • Bauerová, Z. (2015). Proti času: Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918−1971. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová.
 • Antony Čekalová, S., Balášová, M., Belisová, N. (2017). Svět kachlových kamen: Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech. Most: Oblastní muzeum v Mostě.
 • Bell, E., Mangia, G., Taylor, S., Toraldo, M. L. (Eds.) (2019). The Organization of Craft Work: Identities, Meanings, and Materiality. New York, London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Beard, G. (1983). Stucco and Decorative Plasterwork in Europe. New York: Harper & Row.
 • Beránek, J., Beránková, L., Čevonová, J., Macek, P., Patrný, M., Záhorka, J., Zahradník, P. (2015). Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha: NPÚ.
 • Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M. (2016). The Craft of Research. Chicago, London: University of Chicago Press.
 • Budil, I., Šedivý, M. (2009). Metternich & jeho doba. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity.

C

 • Crutchley, A. (2000). Tassel Making: Revealing the Secrets of How to Make the World's Most Gorgeous Fabric Decorations. London: Southwater.

D

 • Dam, J. D. (2004). Delffse porceleyne: Dutch delftware 1620–1850. Zwolle: Waanders.
 • Dirlam, M. (2013). Stavební truhlářství: tradice z pohledu dneška. Praha: Grada.
 • Donzel, C., Marchal, S. (1992). L'art de la passementerie et sa contribution a l'histoire de la mode et de la decoration. Paris: Chêne.
 • Dornbrach, P. (2013). Das Posamentier-Kunstgewerbe: Gründliche Anleitung. Herstellung sämmtlicher Möbelposamenten. Dresden: Fachbuchverlag.

E

 • Eikelmann, R. (Ed.) (2009). Die Wittelsbacher und das Reich der Mitte: 400 Jahre China und Bayern. Müchen: Hirmer Verlag.

F

 • Fitch, J. M. (1990). Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World. Charlottesville: University of Virginia Press.

G

 • Gill, K., Eastop, D. (2011). Upholstery Conservation. London: Principles and Practices.
 • Greenhalgh, P. (2002). The Persistence of Craft: The Applied Arts Today. New Brunswick: Rutgers University Press.

H

 • Hackenschmidt, S., Engelhorn, K. (2011). Möbel als Medien: Beiträge zu einer Kulturgeschichte der Dinge (Kultur- und Medientheorie). Bielefeld: Transcript.
 • Havlice, J., Kypta, J. et al. (2017). Gotické kachle z Jindřichova Hradce. Praha: NPÚ.
 • Hráský, J. (1988). Pražští cínaři v 17.−19. století. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

K

 • Kesel, W. de, Dhondt, G. (2002). Coromandel Lacquer Screens. Gent: SnoeckDucaju & Zoon.
 • Kubička, R., Zelinger, J. (2004). Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada.

L

 • van Lemmen ,H. (1997). Ceramiques De Delft. Arcueil: Anthese.

M

 • Macek, P. (2009). Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. Praha: NPÚ.
 • Massinelli, A. M. (1997). Scagliola: L'Arte della Pietra di Luna. Roma: Editalia.
 • Morena, F. (2009). Chinoiserie: The Evolution of the Oriental Style in Italy from the 14th to the 19th Century. Firenze: Centro Di.

N

 • Nash, J. (1993). Crafts in the World Market: The Impact of Global Exchange on Middle American Artisans. New York: State University of New York Press.

P

 • Perault, G. (2008). Dorure et polychromie sur bois. Dijon: Editions Faton.
 • Pokorný, K., Matoušek, J. (2014). Mistři uměleckých řemesel. Praha: BB art.

R

 • Rich, Ch., Mitchell, M., Ward, R. (1997). Stained Glass Basics: Techniques, Tools, Projects. New York: Sterling.
 • Riello, G., Prasannan, P. (Eds.) (2012). The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850 (Pasold Studies in Textile History. New York: Oxford University Press
 • Rivers, S., Pretzel, B., Faulkner, R. (Eds.) (2011). East Asian Lacquer: Material Culture, Science and Conservation. London: Archetype.
 • Rivers, S., Umney, N. (2012). Rivers Conservation of Furniture (Routledge Series in Conservation and Museology). London: Taylor & Francis Publishing Services Ltd.
 • Rowley, S. (1997). Craft and Contemporary Theory. St Leonards: Allen & Unwin.

S

 • Sedláček, J. (1871). Řemeslo má zlaté dno: Ku povzbuzení mládeže a její přátel. Praha: B. Stýblo.

 • Schubert, A. (2014). Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů. Praha: NPÚ.

 • Smith, L., Natsuko, A. (2009). Intangible Heritage (Key Issues in Cultural Heritage). London, New York: Routledge.

 • Stiefel, B. L. Stiefel, Wells, J. C. (Eds.) (2014). Preservation Education: Sharing Best Practices and Finding Common Ground. Lebanon: University Press of New England.

Š

 • Šplíchal, V. (2007). Poselství dřeva: Most mezi minulostí, přítomností a budoucností. Historická paměť, svědectví, vize. Letohrad: Golempress.

 • Šrejberová, J. (Ed.) (2018). Kachle a kachlová kamna: Sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.–20. dubna 2018. Ofenkacheln und Kachelöfen: Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.–20. April 2018. Ústí nad Labem: Ústecký kraj.

T

 • Tulka, J. (2005). Povrchové úpravy materiálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická.

V

 • Václavík, F. R. (2014). Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků. Praha: NPÚ.

 • Veselý, J. (2014). Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha: NPÚ.

W

 • Wallace, J. M. T. (Ed.) (2005). Tourism and Applied Anthropologists: Linking Theory and Practice. Arlington: National Association for the Practice of Anthropology.

 

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová