Čalounictví

Lukášová, E. 2021. Parade Schlafzimmer – parádní ložnice. Čalounické prvky ve vybavení parádních ložnic zámeckých a palácových interiérů konce 17. a 18. století. Zprávy památkové péče 81(3), 354−371.


Kamnářství

Olivová, L. 2019. Falešné delftské kachle a kreslené čínské náměty. The Journal of Culture 8(1), 50−55.

 
Nábytkářství

Váchová, M. 2020. Řeč materiálu chebské reliéfní intarzie. Jihočeský sborník historický 89, 194–232.

 
Parketářství

Troupová, I. 2021. Podlahy na našich zámcích. Podlahy Profi 5, 72−74.

 
Prýmkařství, tkalcovství

Cichrová, K. 2022. Následovníci krásné tkadleny Arachné: otázky starších oprav a retuší na historických tapiseriích. The Journal of Culture, 11(1), 16−21.

 
Stavební truhlářství a parketářství

Hejný, L. 2022. Muzealizace stavebního truhlářství. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 60(1), 3−13.


Stavební zámečnictví

Ebel, M. 2019. Historické názvosloví okenních a dveřních kování do nástupu průmyslové výroby. Průzkumy památek 26(2), 63−88.


Syntéza a závěrečná konference

Hrdina, J. 2022. Fenomén kabinetu v interiéru 17. století. The Journal of Culture, 11(2), 20−27. 


Štafířství

Holý, Z. 2022. Transparentní povrchové úpravy na mobiliáři ze dřeva. Zprávy památkové péče, 82(4), 592−598.

Lesniaková, P. 2019. Vybrané metody průzkumu předmětů kulturního dědictví. In P. Hoftichová, K. Cichrová (eds.), Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla. České Budějovice: Národní památkový ústav.


Štukatérství

Domanja, D., Hoftichová, P. 2021. Technika umělého mramoru. The Journal of Culture 10(2), 23−29.

 
Výzkum stavu řemesel, rešerše a prognóza

Půtová, B., Soukup, V. 2020. Když řemesla promluví: Kvalitativní výzkum mezi řemeslníky a restaurátory. The Journal of Culture 9(1), 56–65.

Půtová, B. 2022. Vlastnictví, správa a zachování šlechtického sídla: stát versus soukromý vlastník. The Journal of Culture, 11(1), 22−31.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová