Kamnářství

Olivová, L. 2019. Falešné delftské kachle a kreslené čínské náměty. The Journal of Culture 8(1), 50−55.

 
Stavební zámečnictví

Ebel, M. 2019. Historické názvosloví okenních a dveřních kování do nástupu průmyslové výroby. Průzkumy památek 26(2), 63−88.

 
Štafířství

Lesniaková, P. 2019. Vybrané metody průzkumu předmětů kulturního dědictví. In P. Hoftichová, K. Cichrová (eds.), Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla. České Budějovice: Národní památkový ústav.

 
Výzkum stavu řemesel, rešerše a prognóza

Půtová, B., Soukup, V. 2020. Když řemesla promluví: Kvalitativní výzkum mezi řemeslníky a restaurátory. The Journal of Culture 9(1), 56–65.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová