Díl(n)a stavebního truhlářství

9. června 2020 − 31. říjen 2021

Výstava Díl(n)a stavebního truhlářství

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy otevřelo výstavu Díl(n)a stavebního truhlářství, která je hlavním výsledkem projektu NAKI Řeč materiálu pro rok 2020. Výstava, která je věnovaná stavebnímu truhlářství a parketářství, nabízí pohled na velikou rozmanitost a bohatství těchto řemesel. Ukazuje jak historické exponáty, tak konkrétní technologické postupy ručního i strojního zpracování dřeva. http://muzeum-plasy.cz/node/234

 


 

STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ K UŽITKU I OZDOBĚ: PROMĚNY OKENNÍHO A DVEŘNÍHO KOVÁNÍ

25. června – 31. října 2021

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Sbírky Národního technického muzea dobře ilustrují vývoj okenních a dveřních kování za posledních zhruba 400 let. Výstava sleduje nejen estetickou stránku kování, ale i jejich základní vývojové zlomy či historické názvy jednotlivých prvků. Zároveň je jejím záměrem upozorňovat, že i v současnosti je řada okenních a dveřních kování nenávratně ničena při výměně oken a dveří a tím dochází ke škodám, kterých majitelé objektů již o jednu generaci později mohou litovat.

 


 

ŠTAFÍŘSTVÍ

1. září – 31. října 2021

Státní zámek Manětín

Výstava zprostředkuje veřejnosti základní informace o etymologii pojmu, seznamuje s nejtypičtějšími, někdy téměř zapomenutými technologiemi a pracovními pomůckami k jejich tvorbě. Výstava se skládá z informačních panelů, věnovaných vybraným technologiím ve spojení s typickými artefakty ze zámeckých sbírek. Informace jsou názorně doplněny souborem pracovních nástrojů a nejtypičtějších materiálů, vystavených ve vitrínách. K výstavě je připravený didaktický program, zaměřený především na opomíjenou techniku papírmaše a jejích povrchových úprav.

mt_ignore

 


 

INTARZIE – UMĚNÍ NÁBYTKÁŘSKÉ

1. září – 31. října 2021

Státní zámek Manětín

Výstava v Zámecké galerii manětínského zámku ozřejmí vývoj mistrovských technologií intarzie a marketerie. Teoretickou část doplní názorné ukázky detailů rozpracovaných intarzií spolu s užívaným nářadím a ukázkami surovin i kusy cenného intarzovaného nábytku ze sbírek Národního památkového ústavu. Detaily technologického pracovního postupu přiblíží videoklip Tajemství intarzie a marketerie. Výstavu zpestří soubor haptických ukázek rozmanitých druhů dřevin nebo virtuální 3D rekonstrukce podoby kabinetu kněžny Marie Gabriely Lažanské, která žila na manětínském zámku v polovině 18. století.

mt_ignore

 


 

KACHLOVÁ KAMNA V JIŽNÍCH ČECHÁCH

15. října 2021 – 6. ledna 2022

Galerie Národního památkového ústavu, České Budějovice

Výstava shrnuje základní informace k dějinám kamnářství a kachlových kamen v jižních Čechách. Textovou část doplňují vzorky barevných glazur, imitujících povrchy historických glazur kachloví. Nechybí rozkreslení celku a jednotlivých typů kachlů, jež jsou příznačná pro kamna jednotlivých slohových období. Výstavu doplňuje počítačová animace stavby kachlových kamen, která při výstavě slouží jako edukační pomůcka pro děti.

mt_ignore

 


 

PŘÍBĚHY PSANÉ VLNOU A HEDVÁBÍM

1. listopad – 31. prosinec 2021

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Výstava doplňuje prohlídkovou trasu reprezentačními prostory náměšťského zámku, která prezentuje exemplární sbírku tapiserií, sestavenou po druhé světové válce jako muzeum tapiserie. Výstava tuto expozici významně obohacuje o možnost detailního nahlédnutí do procesu výroby artefaktů. Vedle zvětšenin názorných grafických listů z Diderotovy encyklopedie a návrhů kartonů tapiserií jsou zde prezentovány trojrozměrné ukázky tkalcovských technik a zvláště podrobně také ukázky vlněných i hedvábných přízí, barvených do různých barev a odstínů. Tyto ukázky jsou doplněny podrobnými komentáři. Nedílnou součástí výstavy je videodokument „Následovníci krásné tkadleny Arachné“, který přibližuje technologii tvorby tapiserií.

mt_ignore

 


 

VITRAJE: PRŮZRAČNÉ POHLEDY DO SVĚTA SYMBOLŮ A PŘÍBĚHŮ

1. listopad – 31. prosinec 2021

Státní zámek Hluboká

Výstava přináší ucelené informace o jedné z nejobsáhlejších a nejkvalitnějších sbírek svého druhu ve střední Evropě, kterou pořídili majitelé hlubockého zámku Schwarzenbergové během jeho přestavby v polovině 19. století. Výstava v detailech představí ty nejcennější vitraje, adjustované trvale v oknech jednotlivých interiérů zámku, které při běžné prohlídce návštěvník nemá šanci zaznamenat, ale také popíše technologii tohoto řemesla od vrcholného středověku do 60. let 19. století. Součástí výstavy je názorný model rozpracované vitraje a naznačených pracovních postupů, včetně rozličného nářadí a používaných surovin. Výstavu doplní videodokument „Umění vitraje“, který formou časosběru zaznamenává rekonstrukci jedné z vitrají ze sbírky Státního zámku Hluboká a seznamuje se všemi kroky v pracovním procesu od návrhu, výběru materiálů, řezání jednotlivých dílů, jejich malířské výzdoby, výroby armatury až po finální adjustaci.

mt_ignore

 


 

Štukatérství

19. července 2022 – 30. října 2022

Výstava Štukatérství byla zahájena v Národním technickém muzeu v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy.

Výstava přináší stručný historický přehled štukatérského řemesla, seznamuje s různými materiály a technikami, představuje výběr exponátů ze sbírek NTM. Mezi ně je zařazen i aktuálně získaný soubor fragmentů barokní štukové výzdoby bývalého kostela svatého archanděla Michaela v Praze na Starém Městě, který Národní technické muzeum převzalo od Národní knihovny v červnu roku 2022.

Výstava potrvá do 30. října 2022.

mt_ignore

 


 

Čalounění: Svědectví pohodlí a luxusu

4. listopadu – 23. prosince 2022

Galerie Národního památkového ústavu, České Budějovice

Výstava představuje čalounění jako významnou součást vybavení aristokratických interiérů, které zároveň přináší svědectví o vybraném vkusu uživatelů i skvělých řemeslných kvalitách jeho tvůrců.  Prostřednictvím množství ilustrací, nářadí i ukázek čalounických materiálů dává nahlédnout do tajemství tradičních výrobních technologií. Představu o řemeslných postupech názorně dokresluje videodokument.

.

mt_ignore

 

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová