Díl(n)a stavebního truhlářství

9. června 2020 − 31. říjen 2021

Výstava Díl(n)a stavebního truhlářství

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy otevřelo výstavu Díl(n)a stavebního truhlářství, která je hlavním výsledkem projektu NAKI Řeč materiálu pro rok 2020. Výstava, která je věnovaná stavebnímu truhlářství a parketářství, nabízí pohled na velikou rozmanitost a bohatství těchto řemesel. Ukazuje jak historické exponáty, tak konkrétní technologické postupy ručního i strojního zpracování dřeva. http://muzeum-plasy.cz/node/234

 


 

STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ K UŽITKU I OZDOBĚ: PROMĚNY OKENNÍHO A DVEŘNÍHO KOVÁNÍ

25. června – 31. října 2021

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Sbírky Národního technického muzea dobře ilustrují vývoj okenních a dveřních kování za posledních zhruba 400 let. Výstava sleduje nejen estetickou stránku kování, ale i jejich základní vývojové zlomy či historické názvy jednotlivých prvků. Zároveň je jejím záměrem upozorňovat, že i v současnosti je řada okenních a dveřních kování nenávratně ničena při výměně oken a dveří a tím dochází ke škodám, kterých majitelé objektů již o jednu generaci později mohou litovat.

mt_ignore

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová