Garanti: Mgr. Kateřina Cichrová, doc. Petr Kuthan, Mgr. Dagmar Geršlová, Mgr. Michaela Váchová

Toto řemeslo je obor, jehož kořeny sahají do starověku, štafíř býval také zajišťovatelem nejen závěrečné povrchové úpravy, polychromie předmětu, kam řadíme i užití plátků ušlechtilých kovů nebo pokovování, ale sám prováděl nebo navazoval na truhlářské a řezbářské práce. Toto propojení činností je praktické a nutné i v dnešní době u restaurování předmětů. S historickými technikami štafířské a pozlacovačské práce se setkávají dnešní pokračovatelé tohoto řemesla dodnes a je snaha z prověřených klasických materiálů a technologií vycházet a navazovat na ně při restaurátorské i tvůrčí práci. Práce štafířů úzce souvisela s církevním prostředím i s interiérovým vybavením sídel uměleckými předměty a nábytkem a v určitých etapách i s celoplošným řešením některých interiérových partií. Pozlacovačství se navíc dotýkalo i některých exteriérových dekorací a prvků staveb. Historickým vývojem se štafířské a pozlacovačské techniky zdokonalovaly a současně podléhaly módním vlivům i výtvarným názorům dané doby. Zhruba od poloviny 18. století se v Evropě začíná široce používat i papier-mâché, kompozitní tvárný materiál na bázi papíroviny a lepu, obvykle užívaný pro drobné formované dekorace, často zlacené. Po zrušení cechů v polovině 19. století došlo k založení živnostenských společenstev a štafíři a pozlacovači se zaměřili hlavně na zdobení mobiliáře a uměleckých předmětů; typickým příkladem dodnes zůstávají např. obrazové rámy. I když je toto řemeslo v dnešní době částečně živé včetně nových technologií, cílem bude zejména zdokumentování klasických pracovních i technologických postupů (videozáznamem, zaměřeno na období 17. až po přelom 19. a 20. století), vyhodnocení vlastností používaných materiálů a technologií a způsoby restaurování. Součástí práce je také podrobné zdokumentování nástrojů a nářadí i používaných materiálů.

Specifickou povrchovou úpravou, která je rovněž spojována se štafířskými technikami je tzv. lacca povera (IT) neboli decoupage (FR) či decalcomania (EN) – je to v podstatě určitý typ koláže. Tato technika, jejíž princip spočívá na nalepování vystřihovaných částí grafických listů na různé typy podkladů a jejich další, většinou malířská či přímo štafířská úprava. Popisovaný způsob výzdoby se uplatňoval zvláště na úložném nábytku a interiérových panelážích. Papírové elementy byly obvykle fixovány rybím klihem a několikanásobným (8 až 10) nátěrem. Vrcholným obdobím techniky lacca pověra byla poslední třetina 17. století až první polovina 18. století. Setkáváme se s ní ve velké míře v severní Itálii, svou oblibu získala také ve Francii, Británii i střední Evropě. Známým producentem grafických listů, které se pro tuto technologii využívaly, byly tiskařské dílny v Norimberku. Zvláštním typem techniky lacca pověra je tzv. florentinská práce, kdy je popisovaná technika ještě doplňována zlaceným dekorem.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová