Ústav etnologie FF UK se s projektem Řeč materiálu připojil k organizaci semináře Parketová podlaha v čase ve spolupráci s NPÚ a Workcamp Parquet, který proběhne 2. 11. 2018 v domě U Voříkovských v Liliové 219/5, Praha 1.

parkety v case

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová