Tým výzkumného projektu Řeč materiálu publikoval metodiku s názvem Metodika průzkumů vybraných předmětů uměleckého řemesla (Petra Lesniaková, Alena Samohýlová, Zdeněk Holý) v nakladatelství Národního památkového ústavu. Metodika zaměřená na průzkum vybraných skupin uměleckořemeslných předmětů by měla být především vodítkem pro zástupce všech zainteresovaných profesionálních subjektů – tedy investora (zadavatele průzkumu a uživatele artefaktu), příslušného kurátora nebo památkového garanta (který zodpovídá za prezentaci, interpretaci i preventivní péči o artefakt) a odborného restaurátora nebo specialisty uměleckého řemesla (v roli realizátora preventivního či kurativního zásahu na artefaktu), kteří se podílejí na péči i prezentaci o sledované kulturní památky.  Bude rovněž názorným zdrojem informací pro oborové specialisty i studenty, kteří ke svému uplatnění ve výše zmíněných oborech směřují.

 

obalka metodika pruzkumu

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová