Sborník Řeč materiálu představuje závěry z odborné konference Historický interiér a řeč materiálů konané v roce 2022 v rámci projektu NAKI Ministerstva kultury České republiky Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl.

Kritický katalog k výstavě štukatérství
Půtová, B. (ed.). 2022. Štukatérství: Kritický katalog k výstavě štukatérství. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart.

Kritický katalog Štukatérství přináší historický přehled štukatérského řemesla, seznamuje s různými materiály a technikami. Přibližuje základní mezníky technologie zpracování štukové masy, jež se vyvíjela v důsledku rozvoje technologických znalostí a také v závislosti na konkrétním slohovém období, jehož styl ovlivňoval formu a aplikaci materiálu.

25.11.2022

Workshop pořádá Národní technické muzeum. Bude zaměřen na používanou terminologii okenních a dveřních kování a jejich datování s důrazem na období od 18. století do první republiky.

4.11. – 23.12.2022

Výstava v Galerii Národního památkového ústavu, České Budějovice, představuje čalounění jako významnou součást vybavení aristokratických interiérů, které zároveň přináší svědectví o vybraném vkusu uživatelů i skvělých řemeslných kvalitách jeho tvůrců.

15.11.2022

Workshop pořádá Ústav Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích ve spolupráci se správou SZ Jindřichův Hradec.

8.-9.2022

Dvoudenní workshop pořádá Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. Bude se soustředit na historii dřevěných parket, základy práce s ručním nářadím...

19.7.2022

Výstava Štukatérství byla zahájena v Národním technickém muzeu v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy.

Videodokument Kapitoly ze stavebního truhlářství zpracovaný v rámci projektu Řeč materiálu obdržel čestné uznání na přehlídce muzejních filmů Musaionfilm 2022.

19.10.2022

Workshop pořádá Ústav etnologie v Uměleckém sklenářství Jiřička-Coufal. Bude se soustředit na ukázky a poznání tradičních technik s důrazem na vitráže, jejich výrobu, restaurování a současné využití v péči o dochovaný historický interiér.

11.3.2022

Workshop nazvaný Neinvazivní analýzy historického nábytku a jejich interpretace II. pořádal Národní památkový ústav na pracovišti územní památkové správy v Českých Budějovicích.

HISTORIC INTERIORS AND THE SPEECH OF MATERIALS 

17.–18.10.2022

Konference bude zaměřena na poznání historických řemesel a zamyšlení se nad jejich současnými možnostmi i perspektivami při péči o dochovaný historický interiér.

30.11.2021

Workshop Speciální techniky štukatérství pořádá Ústav etnologie FF UK v ateliéru AKANT ART. Workshop bude primárně zaměřen na techniky štukatérství, tvarosloví nebo způsoby renovace a restaurování. Cílová skupina pro seminář jsou odborní pracovníci státních institucí zabývající se památkovou péčí a výzkumem.

19.–20.10.2021

Workshop Čalounictví – Historické technologie a materiály pořádá Národní památkový ústav na Státním zámku Český Krumlov. Workshop bude primárně zaměřen na historii čalounictví, jeho technologii, tvarosloví nebo způsoby renovace a restaurování. Cílová skupina pro seminář jsou odborní pracovníci státních institucí zabývající se památkovou péčí a výzkumem.

Český olympijský výbor představil nástupovou kolekci pro olympiádu v Tokiu, jejíž autorkou je designérka a ilustrátorka Zuzany Osako. Základním technologickým prvkem se v tomto procesu stal modrotisk.

Videodokument Parketové podlahy zámku Hluboká: Po stopách tradičních řemesel představuje dějiny, technologické postupy a proces renovace podlah na zámku Hluboká. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

12.–13.7.2021

Workshop a seminář Péče o zámecké parkety pořádá Národní památkový ústav na Státním zámku Hluboká. Workshop a seminář bude primárně zaměřen na parketové podlahy na Státním zámku Hluboká, jejich historie, konstrukce, povrchová úprava, péče, prevence poškození, údržba, renovace a restaurování. Cílová skupina pro seminář jsou odborní pracovníci státních institucí zabývající se památkovou péčí a výzkumem.

Tým projektu Řeč materiálu spolupracuje v rámci empirického výzkumu, při přípravě výstav, zhotovení kopií nebo odebírání vzorků s mnoha řemeslníky a dílnami. Další z nich je dílna s koženými výrobky EGGO.

Tým projektu Řeč materiálu publikoval kritický katalog Stavební truhlářství a parketářství (2020, Národní technické muzeum). Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly. Kritický katalog se pokouší pojednávaná témata ještě více rozvinout a zasadit do širšího kontextu. Publikace zahrnuje okolo 330 ilustrací (fotografií exponátů, nástrojů i výstavních instalací, reprodukcí dobových stavitelských příruček i historické ikonografie).

Tým projektu Řeč materiálu publikoval kritický katalog Štafířství: Vybrané kapitoly z umění imitativních povrchových úprav (2020, Národní památkový ústav) zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Soustředěné informace jsou určené především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti.

Tým projektu Řeč materiálu spolupracuje v rámci empirického výzkumu, při přípravě výstav, zhotovení kopií nebo odebírání vzorků s mnoha řemeslníky a dílnami. Jednou z nich je i parketářská společnost PARQUET RENSPOL.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová