19.–20.10.2021

Workshop Čalounictví – Historické technologie a materiály pořádá Národní památkový ústav na Státním zámku Český Krumlov. Workshop bude primárně zaměřen na historii čalounictví, jeho technologii, tvarosloví nebo způsoby renovace a restaurování. Cílová skupina pro seminář jsou odborní pracovníci státních institucí zabývající se památkovou péčí a výzkumem.

Český olympijský výbor představil nástupovou kolekci pro olympiádu v Tokiu, jejíž autorkou je designérka a ilustrátorka Zuzany Osako. Základním technologickým prvkem se v tomto procesu stal modrotisk.

Videodokument Parketové podlahy zámku Hluboká: Po stopách tradičních řemesel představuje dějiny, technologické postupy a proces renovace podlah na zámku Hluboká. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

12.–13.7.2021

Workshop a seminář Péče o zámecké parkety pořádá Národní památkový ústav na Státním zámku Hluboká. Workshop a seminář bude primárně zaměřen na parketové podlahy na Státním zámku Hluboká, jejich historie, konstrukce, povrchová úprava, péče, prevence poškození, údržba, renovace a restaurování. Cílová skupina pro seminář jsou odborní pracovníci státních institucí zabývající se památkovou péčí a výzkumem.

Tým projektu Řeč materiálu spolupracuje v rámci empirického výzkumu, při přípravě výstav, zhotovení kopií nebo odebírání vzorků s mnoha řemeslníky a dílnami. Další z nich je dílna s koženými výrobky EGGO.

Tým projektu Řeč materiálu publikoval kritický katalog Stavební truhlářství a parketářství (2020, Národní technické muzeum). Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly. Kritický katalog se pokouší pojednávaná témata ještě více rozvinout a zasadit do širšího kontextu. Publikace zahrnuje okolo 330 ilustrací (fotografií exponátů, nástrojů i výstavních instalací, reprodukcí dobových stavitelských příruček i historické ikonografie).

Tým projektu Řeč materiálu publikoval kritický katalog Štafířství: Vybrané kapitoly z umění imitativních povrchových úprav (2020, Národní památkový ústav) zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Soustředěné informace jsou určené především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti.

Tým projektu Řeč materiálu spolupracuje v rámci empirického výzkumu, při přípravě výstav, zhotovení kopií nebo odebírání vzorků s mnoha řemeslníky a dílnami. Jednou z nich je i parketářská společnost PARQUET RENSPOL.

9. června 2020−31. říjen 2021

Výstava Díl(n)a stavebního truhlářství

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Tým výzkumného projektu Řeč materiálu publikoval metodiku s názvem Metodika průzkumů vybraných předmětů uměleckého řemesla (Petra Lesniaková, Alena Samohýlová, Zdeněk Holý) v nakladatelství Národního památkového ústavu.

středa 30. 10. 2019 až 1. 11. 2019

workshop Když se dřevo odívá – intarzie a štafířství pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, na Státním zámku Český Krumlov

Centrum studijních pobytů v areálu Státního zámku Český Krumlov

středa 20. listopadu 2019

10.00−16.00 | workshop Techniky vitráže pořádá Ústav etnologie FF UK 

Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal,  U Milosrdných 14, Praha 1

V rámci projektu Řeč materiálu vznikl krátký videodokument mapující řemeslný postup kamnářství. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

Videodokument je ke zhlédnutí v rubrice Výstupy.

středa 19. prosince 2018

11:00−16:00 | workshop Lacca povera: Pozapomenutá výzdobná technika pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, na Státním zámku Český Krumlov.

Centrum studijních pobytů v areálu Státního zámku Český Krumlov

čtvrtek 18. prosince 2018

10:30−16:00 | workshop Vitraj – úvod do technologických postupů pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, ve spolupráci s Ateliérem VITRAJ v Písku.

Ateliér VITRA restaurátorky Moniky Zborníkové-Vintrové.

čtvrtek 29. listopadu 2018

11:00−16:00 | workshop Nahlédnutí do tkalcovské dílny tapiserií pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, ve spolupráci se správou SZ Jindřichův Hradec a Ateliéry tapiserií Jindřichův Hradec

Malý divadelní sál Státního zámku Jindřichův Hradec

pátek 2. listopadu 2018

Ústav etnologie FF UK se s projektem Řeč materiálu připojil k organizaci semináře Parketová podlaha v čase ve spolupráci s NPÚ a Workcamp Parquet, který proběhne 2. 11. 2018 v domě U Voříkovských v Liliové 219/5, Praha 1

sobota 20. října 2018

 10:00−17:00 | Projekt řeč materiálu bude prezentován na Mezinárodním dni archeologie. Zastoupena budou zejména řemesla kamnářství, prýmkařství a vitrail.

 Areál Karolina, Celetná 20, Praha 1

úterý 25. září 2018

10:00−17:00 | workshop projektu NAKI Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (DG18P02OVV030)

FF UK, posluchárna 138, Celetná 20, Praha 1

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová