9. června−1. listopadu 2020

Výstava Díl(n)a stavebního truhlářství

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Tým výzkumného projektu Řeč materiálu publikoval metodiku s názvem Metodika průzkumů vybraných předmětů uměleckého řemesla (Petra Lesniaková, Alena Samohýlová, Zdeněk Holý) v nakladatelství Národního památkového ústavu.

středa 30. 10. 2019 až 1. 11. 2019

workshop Když se dřevo odívá – intarzie a štafířství pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, na Státním zámku Český Krumlov

Centrum studijních pobytů v areálu Státního zámku Český Krumlov

středa 20. listopadu 2019

10.00−16.00 | workshop Techniky vitráže pořádá Ústav etnologie FF UK 

Umělecké sklenářství Jiřička-Coufal,  U Milosrdných 14, Praha 1

V rámci projektu Řeč materiálu vznikl krátký videodokument mapující řemeslný postup kamnářství. Videodokument je určen pro laickou i odbornou veřejnost, restaurátory, majitele památek, sbírkotvorné instituce, památkové orgány i organizace, edukační instituce a jejich studenty.

Videodokument je ke zhlédnutí v rubrice Výstupy.

středa 19. prosince 2018

11:00−16:00 | workshop Lacca povera: Pozapomenutá výzdobná technika pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, na Státním zámku Český Krumlov.

Centrum studijních pobytů v areálu Státního zámku Český Krumlov

čtvrtek 18. prosince 2018

10:30−16:00 | workshop Vitraj – úvod do technologických postupů pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, ve spolupráci s Ateliérem VITRAJ v Písku.

Ateliér VITRA restaurátorky Moniky Zborníkové-Vintrové.

čtvrtek 29. listopadu 2018

11:00−16:00 | workshop Nahlédnutí do tkalcovské dílny tapiserií pořádá Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích, ve spolupráci se správou SZ Jindřichův Hradec a Ateliéry tapiserií Jindřichův Hradec

Malý divadelní sál Státního zámku Jindřichův Hradec

pátek 2. listopadu 2018

Ústav etnologie FF UK se s projektem Řeč materiálu připojil k organizaci semináře Parketová podlaha v čase ve spolupráci s NPÚ a Workcamp Parquet, který proběhne 2. 11. 2018 v domě U Voříkovských v Liliové 219/5, Praha 1

sobota 20. října 2018

 10:00−17:00 | Projekt řeč materiálu bude prezentován na Mezinárodním dni archeologie. Zastoupena budou zejména řemesla kamnářství, prýmkařství a vitrail.

 Areál Karolina, Celetná 20, Praha 1

úterý 25. září 2018

10:00−17:00 | workshop projektu NAKI Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (DG18P02OVV030)

FF UK, posluchárna 138, Celetná 20, Praha 1

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová